:  ********

Informacje - Uroczystości, zawody

Uroczystości, zawody:

1.

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Złota w 2013 roku. 

 

Lp.

 

Jednostka OSP

 

 

Data zebrania

 

Godzina

 

Miejsce

 

1.

OSP Chroberz

02.03.2013

17.00

Biblioteka

 

2.

OSP Nieprowice

02.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

3.

OSP Niegosławice

02.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

4.

OSP Żurawniki

 

02.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

5.

OSP Biskupice

 

02.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

6.

OSP Pełczyska

 

09.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

7.

OSP Miernów

 

09.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

8.

OSP Stawiszyce

 

09.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

9.

OSP Probołowice

 

09.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

10.

OSP Kostrzeszyn

 

09.03.2013

17.00

Remiza OSP

 

11.

OSP Złota

16.03.2013

17.00

Remiza OSP