:  ********

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W PIŃCZOWIE


ZARZĄD:

PREZES - dh Zbigniew Kierkowski
WICEPREZES - dh Włodzimierz Oleksiak
WICEPREZES - dh Józef Ostrowski
WICEPREZES - dh Leopold Kosiński
SEKRETARZ - dh Marek Długosz
SKARBNIK - dh Mirosława Wiśniewska
CZŁONEK PREZYDIUM – dh Jerzy Woźniak

CZŁONKOWIE:

dh Andrzej Brzeszcz
dh Zbigniew Cierlik
dh Kazimierz Kowalski
dh Marian Książek
dh Zdzisław Leks
dh Marek Sarna
dh Krzysztof Słonina
dh Ryszard Sobieraj
dh Stanisław Sternak
dh Tadeusz Sułek
dh Zbigniew Szczepański
dh Mirosław Walasek
dh Dariusz Żuber
dh Władysław Węgrzynowicz

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY - dh Wiesław Opoka
WICEPRZEWODNICZĄCY - dh Tadeusz Zyguła
SEKRETARZ - dh Stanisław Woźniak

KOMISJA ds. MŁODZIEŻY, KULTURY I SPORTU:

PRZEWODNICZĄCY - Ryszard Sobieraj
WICEPRZEWODNICZĄCY - Dariusz Żuber
CZŁONEK - Tomasz Długosz
CZŁONEK - Bogdan Madej
CZŁONEK - Łukasz Grabowski
CZŁONEK - Tomasz Pasternak

ZP ZOSP RP w Pińczowie