:  ********

Gmina Michałów

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Michałowie

Skład Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej:

ZARZĄD:
1.Prezes – Mirosław Walasek
2.Wiceprezes – Zbigniew Szymańskie
3.Wiceprezes – Marcin Dubiel
4.Komendant – Zbigniew Kierkowski
5.Zastępca Komendanta – Włodzimierz Bartocha
6.Sekretarz – Urszula Węgrzynowicz
7.Skarbnik – Robert Purtak
8.Członkowie:
- Władysław Matyjas
- Dariusz Żuber
- Rafał Kędzierski
- Henryk Cebula
- Jacek Stanek
- Sylwester Sowa
- Zbigniew Wilk
- Łukasz Mazur
- Jacek Woźniak
- Łech Baran
- Stanisław Ciesielski
- Stanisław Zimoląg
- Zdzisław Młyńczak
- Józef Pasek
- Roman Kot
- Bartłomiej Zawora
- Józef Konofal
- Jerzy Dzierżak
- Tadeusz Oleksy
- Piotr Wojniak

KOMISJA REWIZYJNA:

1.Przewodniczący – Zdzisław Toboła
2.Wiceprzewodniczący – Jacenty Kordyl
3.Sekretarz – Tadeusz Zyguła
4.Członkowie:
- Marian Felis
- Zbigniew Gręda