: ****ZBIGNIEW KIERKOWSKI ZOSTAŁ WYBRANY NA PREZESA ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP W PIŃCZOWIE**** Na naszej stronie jest już zamieszczona historia OSP Pawłowice, OSP Zagajów, OSP Zagajówek, OSP Chruścice oraz OSP Złota****

Sport

Aktualni Mistrzowie Powiatu w Sporcie Pożarniczej

W dniu 21 lipca 2013 r. na stadionie w Działoszycach, przy pięknej słonecznej pogodzie i gościnności gospodarzy odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pińczowskiego.
W zawodach wzięło udział 26 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

 

W wyniku rozegranych konkurencji kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

W grupie seniorów:
I miejsce OSP Dzierążnia gm. Działoszyce
II miejsce OSP Michałów
III miejsce OSP Brzeście gm. Pińczów
W grupie seniorów startowało 11 drużyn.

W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce KDP Krzyżanowice gm. Pińczów
II miejsce KDP Złota
III Zagajów gm. Michałów
W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych startowało 6 drużyn.

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców
I miejsce MDP Złota
II miejsce MDP Chroberz gm. Złota
III miejsce MDP Krzyżanowice gm. Pińczów
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców startowało 5 drużyn

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
I miejsce MDP Stawiany gm. Kije
II miejsce MDP Zagajówek gm. Michałów
III miejsce MDP Złota
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt startowały 4 drużyny.

    Nagrody i Puchary dla zwycięzców ufundowane zostały przez: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów, dyrektora PZU Oddział Pińczów Mariusza Cugowskiego.
    Meldunek o rozpoczęciu zawodów przyjął V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszycach Zdzisław Leks a oficjalnego otwarcia VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pińczowskiego dokonał Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski.
    Puchary, dyplomy pamiątkowe oraz nagrody dla wszystkich startujących w zawodach drużyn wręczali : V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach Zdzisław Leks, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski, członek Zarządu Powiatu Pińczowskiego Marek Długosz, Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie bryg. Władysław Węgrzynowicz oraz wójtowie gmin powiatu pińczowskiego.
    Dla najmłodszego startującego w zawodach zawodnika i zawodniczki oraz najstarszego zawodnika, dodatkowe nagrody ufundował Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski. Najmłodszą zawodniczką była Ewelina Sowa MDP Zagajówek gm. Michałów, najmłodszym zawodnikiem Pruś Gabriel MDP Chroberz gm. Złota, a najstarszym startującym zawodnikiem okazał się Andrzej Żabicki z OSP w Działoszycach.
    Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie a sędzią głównym zawodów był bryg. Władysław Węgrzynowicz – Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie.

Zawody sportowo-pożarnicze w 2010 roku

W dniu 10 lipca 2011r. na  stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pińczowie.

W zawodach wzięło udział 21 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pińczowskiego. W wyniku rozegranych konkurencji kolejność zajętych miejsc przestawia się następująco:

W grupie seniorów:

I miejsce OSP Dzierążnia gm. Działoszyce
II miejsce OSP Pawłowice gm. Michałów
III miejsce OSP Złota
III miejsce OSP Stawiany gm. Kije

W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych:

I miejsce  KDP Włoszczowice gm. Kije
II miejsce KDP Stawiany gm. Kije
III miejsce KDP Złota
IV miejsce KDP Sędowice gm. Michałów

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców

I miejsce MDP Krzyżanowice
II miejsce MDP Złota
III miejsce MDP Zagajów
IV miejsce MDP Pawłowice

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt

I miejsce MDP Krzyżanowice
II miejsce MDP Zagajówek

Mistrzowie Gmin w Sporcie Pożarniczym                                     

Gmina Pińczów – 19.06.2011 r. zawody odbyły się na Stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Z terenu gminy udział wzięło 11 jednostek OSP i 2 jednostki MDP    z czego 9 jednostek OSP typu S. W zawodach udział wzięła jedna jednostka typu „M”. Ogółem w zawodach uczestniczyło  106 zawodników. W wyniku przeprowadzonych konkurencji jednostki zajmowały kolejno miejsca:

W grupie „A” – seniorzy –

I miejsce zajęła jednostka OSP Krzyżanowice z wynikiem 113 pkt,
II miejsce jednostka OSP Kopernia z wynikiem 115 pkt
III miejsce jednostka  OSP Brzeście  z wynikiem 120 pkt.


W grupie młodzieżowej chłopców 12-16 lat udział wzięła  1 drużyna MDP z Krzyżanowic.

W grupie młodzieżowej dziewcząt  12-16 lat:

 I miejsce zajęła MDP z Krzyżanowic.

Jednostki MDP z Krzyżanowic przybyły na zawody, jednak problemy techniczne ze sprzętem oraz trudne warunki pogodowe nie pozwoliły przeprowadzić konkurencji w tej kategorii. Jednogłośnie została podjęta decyzja o zakwalifikowaniu w/w drużyn na zawodu szczebla powiatowego.

Nagrody, puchary i dyplomy zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.


Gmina Michałów – zawody zostały przeprowadzone we   Wrocieryżu w dniu 17.07.2011 r. na stadionie wiejskim. W zawodach udział wzięło 9 jednostek OSP, 10  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 3 KDP. Ogółem w zawodach uczestniczyło 178 zawodników. Zawody zostały przeprowadzone według starego regulaminu. W wyniku rozegranych konkurencji jednostki plasowały się następująco:

w grupie A – seniorzy:

I miejsce z wynikiem 100 pkt zajęła OSP Zagajówek,
II miejsce OSP Wrocieryż z wynikiem 112 pkt
III miejsce z wynikiem 114 pkt zajęła OSP Michałów.

W grupie II a chłopców 15-18 lat:

I miejsce MDP Michalów,
II miejsce MDP Wrocieryż,
III miejsce MDP Sędowice.


W grupie I  dziewcząt 12-15 lat:

I miejsce MDP Zagajówek
II miejsce MDP Wrocieryż,


W grupie I chłopców 12-15 lat:

I miejsce MDP Sędowice,
II miejsce MDP Zagajówek,
III miejsce MDP Zagajów.

Za zajęte miejsca nagrody ufundował Wójt Gminy Michałów oraz Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak.

Zawody w pierwszym terminie nie odbyły się ze względu na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z powyższym Zarząd Gminny OSP podjął decyzję o kwalifikacji drużyn na zawody szczebla powiatowego z ubiegłorocznych zawodów szczebla gminnego. Podjęto również decyzje o rozegraniu zawodów w dniu 17.07.2011 r. wg. starego regulaminu. Przyczyną, która zadecydowała o sposobie rozegrania konkurencji było min. brak przeszkód.

Gmina Złota – zawody sportowo pożarnicze na gminie Złota zostały przeprowadzone na stadionie w Złotej w dniu 26.06.2011 r. W zawodach udział wzięło 7 jednostek OSP, 2 drużyny KDP  i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w tym typu ”S” 3  i 4 typu typu „M”. Ogółem w zawodach uczestniczyło 108 zawodników. Zawody zostały przeprowadzone dla wszystkich grup według nowego regulaminu. Klasyfikacja  po przeprowadzeniu konkurencji przedstawiała się następująco:

W grupie A seniorów:

 I miejsce zajęła OSP Złota z wynikiem 105 pkt,
II miejsce OSP Nieprowice z wynikiem 114 pkt
III miejsce OSP Pełczyska z wynikiem 116 pkt.

W grupie MDP 12-16 lat chłopców:

I miejsce zajęła MDP Złota,
II miejsce MDP Nieprowice,
III miejsce MDP Chroberz.

W grupie KDP:

I miejsce zajęła KDP Złota
II miejsce zajęła KDP Chroberz.

Nagrody, puchary i dyplomy ufundował Wójt Gminy Złota.

 
Gmina Działoszyce – w roku bieżącym zawody na gminie Działoszyce zaplanowano w terminie 3.07.2011 r. Miejsce przeprowadzenia zawodów zostało wybrane w miejscowości Lipówka na placu OSP. Ze względu na bardzo obfite opady deszczu w tym dniu zarząd miejsko Gminny podjął decyzję o odwołaniu zawodów. Kwalifikacja na zawody powiatowe odbyła się na podstawie ostatnio rozegranych zawodów gminnych.


Gmina Kije – zawody zostały przeprowadzone w miejscowości Kije dnia 19.06.2011 r.             W zawodach udział wzięło 6 jednostek OSP, 2 Kobiece i 7 MDP z czego typu „S” 2 i typu „M” 4 jednostki. Ogółem udział w zawodach wzięło 120 zawodników.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji w grupie seniorów:

I zajęła OSP Stawiany,
II miejsce OSP Kije.
III miejsce OSP Umianowice.

W grupie MDP 12-16 lat chłopców:

I miejsce zajęła drużyna MDP Włoszczowice,
II miejsce drużyna z Rębowa,
III miejsce drużyna MDp ze Stawian.

W grupie kobiet:

I miejsce zajęła KDP Stawiany
II miejsce KDP Kije,

W grupie MDP Dziewcząt:

I miejsce zajęła MDP Kije,
II miejsce zajęła MDP Włoszczowice,
III miejsce zajęła MDP Stawiany.

Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Kije oraz Rada Gminy, puchar dla najmłodszej uczestniczki ufundował poseł na sejm RP Andrzej Pałys , poseł na sejm RP Mirosław Pawlak oraz Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie.


Dnia  10.07.2011 roku   zostały przeprowadzone VI Powiatowe   Zawody Sportowo – Pożarnicze w  Pińczowie  powiat Pińczów. W zawodach wzięło udział 11 jednostek OSP, 4 KDP  i  6  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym typu „S”– 7 i typu „M”– 4.

Ogółem uczestniczyło 168  zawodników.