Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Jednostki OSP z terenu powiatu włączone do KSRG

Lp.

Jednostka

Gmina

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chruścicach

Pińczów

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie

Pińczów

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach

Działoszyce

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach

Kije

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie

Michałów

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach

Michałów

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrobrzu

Złota

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej

Złota