Gmina Michałów - OSP Tur Dolny

Rok założenia: 1926

Zarząd:

1. Prezes - Jacek Woźniak
2. Naczelnik - Konrad Baran
3. Wiceprezes - Stanisław Nowak
4. Zastępca naczelnika - Lech Baran
5. Sekretarz - Adrian Genzels
6. Skarbnik - Józef (Sławomir) Biały
7. Gospodarz - Krzysztof Węgrzynowicz

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Stanisław Ciesielski
2. Sekretarz - Stanisław Wojtasik
3. Członek - Andrzej Węgrzynowicz