Gmina Michałów - OSP Tur Górny

Rok założenia: 1964

Zarząd:

1. Prezes - Józef (Robert) Konofal
2. Naczelnik - Jerzy Dzierżak
3. Zastępca naczelnika - Zbigniew Bielecki
4. Wiceprezes - Paweł Szmit
5. Skarbnik - Janusz Kierkowski
6. Gospodarz - Marian Domagała
7. Sekretarz - Dominik Mazur

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Tadeusz Oleksy
2. Wiceprzewodniczacy - Jacek Domagała
3. Sekretarz - Jarosław Biały