Gmina Michałów - OSP Zagajów

Rok założenia: 1948

Zarząd:

1. Prezes - Alita Żuber
2. Naczelnik - Rafał Kędzierski
3. Zastępca naczelnika - Edward Srączkiewicz
4. Wiceprezes - Robert Purtak
5. Sekretarz - Katarzyna Gruszka
6. Skarbnik - Andrzej Pruś
7. Członek - Mirosław Wilk

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Wojciech Żuber
2. Sekretarz - Marzena Gruszka
3. Członek - Michał Dębski

Od wieków straż pożarna zmaga się z żywiołem ognia, a nieodzownym elementem w tej walce jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspierają Państwową Straż Pożarną. Do takich jednostek należy OSP w Zagajowie.

Założyciele

Myśl o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajowie narodziła sie pod koniec lat 40-tych ubiegłego stulecia, na co wskazuja liczne podania ustne. Wówczas była to grupa mieszkańców Zagajowa, a wśród nich byli: Mieczysław Gruszka, Roman Strączkiewicz, Stanisław Pawlik, Stefan Lach, Józef Lach, która doprowadziła w 1959 r. do Zebrania Założycielskiego, na którym został przyjety statut OSP oraz wybrano zarząd. Pod wnioskiem o rejestrację straży podpisali się nastepujacy mieszkańcy Zagajowa: Józef Lach, Stanisław Lach, Władysław Gruszka, Władysław Rogóż, Julian Karwat, Józef Dzierżak, Józef Rosik, Stanisław Strączek, Józef Krzych, Stanisław Gołebski, Stanisław Jobczyk, Bogdan Serwatka, Władysław Strączkiewicz, Stanisław Strączkiewicz, Julian Jędrszczyk, Rajmund Kedzierski.

Najstarsi ze strażaków OSP Zagajów
Od lewej: Jan Toboła, Stanisław Młyńczak, Edward Gruszka, Stanisław Strączek, Władysław Gruszka, Władysław Strączkiewicz, Józef Lach, Julian Karwat, Julian Jędrszczyk, Stanisław Strączkiewicz.

Strażnica

Dnia 17 kwietnia 1960 r. został zakupiony plac pod budowę strażnicy za 3200 zł od Stanisława i Marii Modelskich oraz Stanisława i Tekli Safianów. Nieco rok później, bo 23 maja 1961 mieszkańcy wioski Zagajów powołują Komisję Budowy Świetlicy Gromadzkiej i Remizy Strażackiej, w skład tej komisji weszli:

    Wyrozumski Stanisław
    Strączkiewicz Stanisław
    Jędrszczyk Julian
    Rosik Józef
    Jobczyk Władysław
    Karwat Julian
    Gruszka Mieczysław

Nowo powstała grupa miała koordynować działania na rzecz budowy strażnicy. W tym samym roku 1961 zostają wydzierżawione tzw. ,,glinianki" na dziesięć lat, a czynsz dzierżawny miał być przekazany na budowę remizy. 22 lutego 1964 r. zakupiono 100 m3 kamienia budowlanego za sumę 1500 zł ( ?pieniądze miały pochodzić ze sprzedaży kół od beczkowozu? ) od Tadeusza Mrozika, który jeszcze nie raz zasłużył się dla OSP Zagajów, otóż 10 kwietnia 1965 r. wynajmuje on swój dom mieszkalny wraz z placem na okres trzech lat na tymczasową siedzibę naszej jednostki.

W między czasie członkowie OSP Zagajów bezskutecznie starają się o pozwolenie na budowę. Na Walnym Zebraniu z dnia 13 lutego 1966 roku członkowie naszej jednostki podejmują decyzje o wymianie niszczejącego od paru lat kamienia budowlanego na cegłę lub inne materiały, wymiana ta miała być dokonana z Gromadzką Radą Narodową (ówczesny odpowiednik urzędu gminy).

W 1969 r. wreszcie rozpoczyna się budowa strażnicy, która trwa do 1971 r., od tego właśnie roku mieszkańcy Zagajowa mogą się cieszyć publicznym budynkiem służącym ich potrzebom,a strażacy siedzibą:)

Sprzęt

Samochód strażacki to sprzęt, który nie zajmował miejsca w garażu remizy OSP Zagajów, aż do 8 pażdziernika 2008, kiedy to otrzymaliśmy od jednostki OSP Łaziska Górne, woj. śląskie, samochód strażacki marki Żuk A-15. We wrześniu 2008 roku doszło do porozumienia między gminami Łaziska Górne a gminą Michałów, czego efektem jest właśnie nasz pojazd, przekazany nieodpłatnie dla naszej jednostki OSP. Jesteśmy także wyposażeni w motopompę M 700. Wśród inwetarza można znależć także (oprócz podstawowego wyposażenia), strażackie białe kruki: motopompę M 400 polonia (zakupiona w 1964), syrenę ręczną (nabyta w 1964) i pompę ręczną wraz z kompletem węży.

Osiągnięcia

Na przestrzeni lat OSP Zagajów uczestniczyła w dziesiatkach pożarów. Najbardziej pracowitym rokiem był 1964, kiedy to wyjeżdżaliśmy do pożarów 18-krotnie, w tym 9 razy w lipcu. Wówczas do pożaru wyjeżdzał beczkowóz pociągany przez konia. Najważniejsze sukcesy w sporcie pożarniczym to sukcesy naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zarówno dziewcząt jak i chłopców. W 2007 r. drużyny te wygrały zawody powiatowe. W 2008 r. MDP z Zagajowa na Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Końskich reprezentowana przez dziewczęta i chłopców zajęła odpowiednio 6. i 10. miejsce.

Członkowie

Wciągu 60-letniej historii jednostki OSP Zagajów należało do niej 75 członków. Aktualnie do naszej jednostki należy 32 osoby oraz 18 członków MDP. Pośrod tak wielu członków na uwagę zasługuje postać Juliana Jędrszczyka sprawujacego najwyższe stanowisko w OSP Zagajów ponad 10 lat.