Gmina Michałów - OSP Zagajówek

Rok założenia: 1960

Zarząd:

1. Prezes - Sylwester Sowa
2. Naczelnik - Jacek Stanek
3. Wiceprezes - Włodzimierz Żuber
4. Sekretarz - Robert Czesak
5. Skarbnik - Zbigniew Gręda
6. Gospodarz - Łukasz Matuszczyk
7. Z-ca naczelnika - Henryk Cebula

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący - Marek Stanek
2. Sekretarz - Zdzisław Rudziński
3. Członek - Jerzy Gajos

Pozostali czlonkowie OSP Zagajówek:

1. Wiesław Matuszczyk
2. Tadeusz Żuber
3. Kazimierz Kwiecień
4. Józef Matyjas
5. Marian Matuszczyk
6. Ryszard Matuszczyk
7. Krzysztof Stanek
8. Tadeusz Matuszczyk
9. Zbigniew Panek
10. Antoni Michno
11. Włodzimierz Klamka
12. Józef Zieliński
13. Mateusz Panek
14. Adam Żuber
15. Marcin Panek
16. Paweł Zieliński
17. Michał Cebula
18. Adrian Żuber
19. Maciej Cebula
20. Mariusz Gajos
21. Piotr Rudziński
22. Tadeusz Gajos
23. Karol Stanek
24. Adam Matuszczyk
25. Przemysław Matuszczyk
26. Kamil Bębenek
27. Bogdan Paluch
28. Grzegorz Kaszuba
29. Karol Gręda
30. Piotr Widmański
31. Paweł Matuszczyk

Członkowie honorowi:

1. Tadeusz Żuber
2. Prezes honorowy - Henryk Żuber

zdj

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajówku została założona w 1960 roku, założycielami byli mieszkańcy.
Jednostka liczyła wówczas 16 członków czynnych i 6 członków popierających. Borykała się z różnorakimi trudnościami tj. brakiem niezbędnego sprzętu pożarniczego. Mimo tego drużyna wielokrotnie brała udział w akcjach gaszenia pożarów jak również w zawodach sportowo-pożarniczych, w których wykazywała się dobrym wyszkoleniem.
We własnym zakresie organizowano środki finansowe na zakup brakujących mundurów. W 1976 r. nastąpił częściowy rozłam w jednostce.  Z piastowania stanowiska zrezygnował Henryk Gręda. Brakowało stabilizacji w kierowaniu jednostką, wielokrotnie zmieniał się również zarząd jednostki. Ożywienie działalności drużyny nastąpiło po wyborze na prezesa drużyny druha Józefa Grędy i jego zastępcy druha Henryka Żubra. Dzięki ich zaangażowaniu i inicjatywie organizowano zawody strażackie w Zagajówku. Z dochodów uzyskanych z zabaw tanecznych ufundowano sztandar, który został wręczony w rocznicę 25-lecia jednostki. Systematycznie uzupełniano braki w umundurowaniu druhów. Władze doceniły starania jednostki i zaangażowanie. W 1969 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę  M-400 z Komendy Powiatowej PSP, a w 1980 r. motopompę  M-800 POLONIA P. O. 5.
Wraz z postępem czasu jednostka rozwijała się na miarę swoich możliwości. W 1978 r. została założona Młodzieżowa Drużyna Chłopców (12-15 lat) przez druha Henryka Żubra. Drużyna odnosiła liczne sukcesy w zawodach pożarniczo-sportowych, stając raz po raz na pierwszym miejscu na podium, przechodząc kolejne etapy, aż do szczebla wojewódzkiego.
Na przestrzeni lat drużyna nadal funkcjonowała działając aktywnie i pozyskując nowych członków. Równie często zajmowała szczytne miejsca na podium dzięki dobremu przygotowaniu technicznemu jak i zgraniu drużynowemu.  To właśnie drużyna OSP Zagajówek wprowadziła nowy rekord czasowy 39 sekund w kategorii ,,Bojówka”, których po dziś dzień nie pobiła żadna inna drużyna z terenu Gminy Michałów. Dodatkowym zdarzeniem do poszczycenia stał się fakt, iż druh Marcin Panek został laureatem plebiscytu na Najpopularniejszego Strażaka w Powiecie Pińczowskim w 2008 r.
Aktualnie jednostka OSP Zagajówek liczy 31 członków aktywnych.
Obecnie siedzibą OSP Zagajówek jest remiza strażacka mieszcząca się w tymże sołectwie. Budynek powstał w ramach czynności społecznych mieszkańców wsi Zagajówek. Dzięki ofiarności mieszkańców na przestrzeni lat budynek był odnawiany i modernizowany w zależności od potrzeb jednostki OSP. W miarę upływu czasu został wyremontowany garaż oraz wieża do suszenia węży, które przeznaczono na magazynowanie sprzętu strażackiego. W tamtym czasie przewidziano również pomieszczenie kuchenne dla działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Zagajówku, które w obecnym czasie wyremontowano. W latach 80 ubiegłego wieku wybudowano kolejną część remizy dzięki  środkom pochodzących z Urzędu Gminy Michałów. Wiele prac zostało wykonanych w ramach czynu społecznego. Dalsze renowacje budynku, dzięki pomocy sołtysa Antoniego Michno, przebiegały w rewelacyjnym tempie. Nikt z pomagających przy remoncie nie szczędził sił i chęci. W taki sposób uzyskano zadowalający stan budynku, mimo iż wymaga on jeszcze nakładów. Mamy jednak wielką nadzieję, że przy dotychczasowym zaangażowaniu ludzi sprawy potoczą się pozytywnie.
Należy wspomnieć, iż sołectwo Zagajówek liczy zaledwie 45 numerów budynków mieszkalnych. Mimo to ludzie mieszkający w sołectwie czynnie wspierają OSP, każdy czuje się osobiście odpowiedzialny za sukcesy drużyny strażackiej. Mieszkańcy wiele potrafią zdziałać w czynach społecznych. Z honorem Drużyna OSP Zagajówek reprezentuje sołectwo i gminę na różnych uroczystościach.