Gmina Złota - OSP Niegosławice

 rok założenia 1978 / :

Prezes                              –  Wojciech Tarka

Wiceprezes                      

Naczelnik (V-ce Prezes ) –  Roman Cabaj

z-ca Naczelnika                -  Arak Kamil

Skarbnik                           -

Sekretarz                            Radosław Walocha

Gospodarz                         -  Tadeusz Kozłowski