Gmina Złota - OSP Nieprowice

  / rok założenia1960 / :

Prezes                              –  Mirosław Krawczyk

Wiceprezes                      –  Paweł Zacharz

Naczelnik (V-ce Prezes ) –  Henryk Wąsik

Z-ca Naczelnika                -  Rafał Nowak

Skarbnik                           -  Tadeusz Grzywna

Sekretarz                            Stanisław Deszcz

Gospodarz                         -  Grzegorz Ciepliński