Gmina Złota - OSP Pełczyska

/ rok założenia 1922 / : 
Prezes – Ryszard Sobieraj
Wiceprezes – Andrzej Ząbek
Naczelnik (V-ce Prezes ) – Ryszard Górniak
Z-ca Naczelnika - Stanisław Górniak
Skarbnik - Przemysław Zięba
Sekretarz - Jarosław Nowak
Gospodarz - Adam Futrzyński