Gmina Złota - OSP Probołowice

/ rok założenia 1932 / :
Prezes                              –  Włodzimierz Mlaskawa

Naczelnik (V-ce Prezes ) –  Konrad Zając

Skarbnik                           -  Stanisław Wójcik

Sekretarz                            Kazimierz Przeniosło

Gospodarz                         -  Kazimierz Kordosz