Gminny Dzień Strażaka - Zagajówek 2017

30 kwietnia 2017 roku w Zagajówku spotkali się strażacy z Gminy Michałów na uroczystym apelu z okazji Gminnego Dnia Strażaka połączonego z przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zagajówku.

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. w intencji strażaków, celebrowaną przez ks. kapelana strażaków Sławomira Olszewskiego, ks. Marka Zyzańskiego i ks. Bogdana Szymkiewicza, podczas której poświęcono nowy „wóz bojowy”.

            Po zakończonej liturgii  rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, którą prowadził mł. bryg. Piotr Wieniecki. Meldunek od dowódcy uroczystości  - druha Jacka Stanka przyjął Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach – Mirosław Pawlak, po czym odegrano hymn państwowy.                                                                                                                                                             

            Licznie przybyłych na uroczystość strażaków, mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Michałowie druh Mirosław Walasek, a wśród nich byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach – Mirosław Pawlak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach – Ireneusz Żak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie, Starosta Pińczowski – Zbigniew Kierkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Pińczowie – st. kpt Grzegorz Karwat, Radni Rady Gminy Michałów z Przewodniczącym– Zygmuntem Miką na czele. Po powitaniach nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu, którego dokonali  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Michałowie druh Mirosław Walasek i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach – Mirosław Pawlak. Nadano mu imię „Płomyk”, a chrzestnymi zostali: Dorota Bębenek i Piotr Wieniecki. W trakcie uroczystości zasłużonych druhów uhonorowano licznymi medalami, dyplomami i listami gratulacyjnymi. Byli to następujący druhowie i druhny:

 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh:                                    

STANISŁAW  SZYMAŃSKI

 

ZŁOTY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla  druhów:

PIOTR KOPCZYŃSKI

ROBERT PURTAK

PAWEŁ ZIELIŃSKI

MARCIN PANEK

 

SREBRNY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla  druhów:

BARBARA CEBULA

MARIUSZ KOŹMIŃSKI

MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA-STAWIARZ

RYSZARD BIAŁCZYK

MARIUSZ WOJTASIK

ANDRZEJ KWIECIEŃ

ALITA ŻUBER

PIOTR WIDMAŃSKI

 

BRĄZOWY Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla  druhów:

BOGDAN PALUCH

ŁUKASZ MATUSZCZYK

MACIEJ ŚWIETLIK

BARBARA SOBCZYK

AGNIESZKA SOCHA

KATARZYNA ZIĘBA

ANETA BIAŁY

ŁUKASZ LNIANY

ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY” dla druhów:

MARCIN STACHOWIAK-WALCZAK

PATRYK STACHOWIAK-WALCZAK

DAMIAN PALUCH

WOJCIECH MATUSZCZYK

BARTOSZ NOGACKI

KAMIL WLECIAŁ

KAMIL MIERZWIŃSKI

DAMIAN WILK

PATRYK ŻUBER

ŁUKASZ GŁOMBIŃSKI

OLGA DOMINIK

 

LIST GRATULACYJNY dla druhów:

TADEUSZ ŻUBER

WIESŁAW MATUSZCZYK

MIECZYSŁAW PAW

JÓZEF ZIELIŃSKI

MARIAN MATUSZCZYK

EMILIA SOWA

 

List pochwalny za wieloletnią służbę w szeregach OSP dla druha:

STANISŁAW ZIMOLĄG

 

Podziękowania za wspieranie działalności jednostek OSP z terenu Gminy dla:

ZBIGNIEWA KIERKOWSKIEGO – Starosty Pińczowskiego

GRZEGORZA KARWATA – Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie

Dyplomy uznania za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną dla druhów:

KAMIL WIDMAŃSKI

PATRYK WLECIAŁ

ZŁOTĄ ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” dla druhów:

SYLWESTER JANUSEK

KRZYSZTOF CAK

MARCIN MROZIK

BŁAŻEJ KOSIŃSKI

MATEUSZ MŁYŃCZAK

 

SREBRNĄ ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” dla druhów:

KAROL  MIKA

KAROL KALICIŃSKI

ALEKSANDER MROZIK

KAMIL TOMF

 

            Kolejnym elementem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe gości. Głos zabrali: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach – Mirosław Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie, Starosta Pińczowski – Zbigniew Kierkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie – st. kpt Grzegorz Karwat oraz   Wójt Gminy Michałów, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Michałowie - Mirosław Walasek. Mówcy dziękowali za poświęcenie i pracę, służbę drugiemu człowiekowi oraz życzyli pomyślnej przyszłości.

            Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów strażackich prowadzonych przez d-cę uroczystości Jacka Stanka.

            Zarząd Gminny w Michałowie składa serdeczne podziękowania za przygotowanie uroczystości strażakom z Zagajówka z prezesem Sylwestrem Sową na czele. 
Po zakończonych uroczystościach odbyła się zabawa taneczna – grał zespół „RELAX”.

 

 

 

::zobacz zdjęcia::