Wszystkie straże są nasze - Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie

posiedzenie zarzadu pow 6 2021 „Nawet te z pozoru najmniejsze jednostki, okazują się niezastąpione, gdy przychodzi nam przeciwdziałać kataklizmom, gdy np. walczymy z powodzią. Nie zgadzamy się na wyróżnianie jednych, kosztem drugich jednostek” – to oficjalne stanowisko strażaków ochotników z Powiatu Pińczowskiego, w sprawie projektu kontrowersyjnej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 We wtorek 22 czerwca, w hali widowiskowo – sportowej w Pińczowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a dyskusja o proponowanych zmianach w przepisach, była jednym z wielu punktów porządku obrad. Gościem specjalnym był prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, dh Mirosław Pawlak. 

Jak podkreślał prezes Pawlak, nowe przepisy nie mogą marginalizować ochotniczej działalności ratowniczej i przeciwpożarowej. Zarząd w Pińczowie podjął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w ustawie, a dalsze dyskusje na ten temat uzależnił od zaakceptowania najważniejszych strażackich postulatów. „Nie mieści nam się głowie, żeby z ustawy wyciąć słowo „strażak” –mówił z kolei prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie dh Zbigniew Kierkowski. Dodać trzeba, że kontrowersyjne zmiany nie były w żaden sposób konsultowane ze strukturami związku, a co gorsza, w zespole tworzącym nowe zapisy nie było ani jednego strażaka ochotnika.  

Wtorkowe posiedzenie Zarządu było również dobrą okazją do przedstawienia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Pińczowskiego. Te informacje przekazał zebranym komendant powiatowy PSP w Pińczowie, bryg. Grzegorz Karwat. 

W trakcie obrad strażacy ochotnicy poruszyli również temat kampanii sprawozdawczo – wyborczej w OSP, zakłóconej w tym roku przez obostrzenia covidowe. Ustalono, że zebrania w jednostkach odbędą się do 30 września tego roku, a zjazdy gminne do 30 listopada 2021 roku. Z kolei zjazd powiatowy, połączony z wyborem władz, będzie się musiał odbyć do 30 stycznia 2022 roku. 

Druhowie strażacy rozmawiali też o przypadającej w tym roku setnej rocznicy utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przypomnijmy; w dniach 8 -9 września 1921 roku, odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd Straży Pożarnych, na którym oficjalnie powołano Związek OSP RP. Jubileusz ten uczczą również strażacy z powiatu pińczowskiego, a w jaki sposób? To jest właśnie ustalane.
 

osp2_1.jpg

osp7.jpg 

osp_1.jpg 

osp_6_2.jpg 

osp_5_2.jpg 

osp_4_1.jpg

Żródło: http://powiat.pinczow.pl/