Będą reprezentować powiat w Kielcach.

Młodzież szkolna z terenu powiatu pińczowskiego wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Etap powiatowy odbył się we wtorek 14 kwietnia. Kilkunastoosobowa grupa uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmierzyła się z niełatwą tematyką pożarniczą pod czujnym okiem komisji, której przewodniczył mł. kpt. Paweł Obważanek z KP PSP w Pińczowie. Wraz z nim nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Ewa Nowak ze starostwa powiatowego w Pińczowie.
Test pisemny wyłonił uczestników części ustnej, a odpowiedzi na wylosowane pytania pozwoliły ustalić listę zwycięzców.
W grupie szkół podstawowych ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1.    Łukasz Poros z Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach (gm. Pińczów)
2.    Kinga Zięba ze Szkoły Podstawowej w Miernowie (gm. Złota)
3.    Krzysztof Pieczyrak ze Szkoły Podstawowej w Stępocicach (gm. Działoszyce)
Wśród gimnazjalistów brylowali:
1.    Justyna Hałat z Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach
2.    Jakub Wojciechowski z gimnazjum nr w Pińczowie
3.    Bartłomiej Dąbek z gimnazjum w Węchadłowie (gm. Michałów)

W grupie szkół ponadgimnazjalnych ubiegłoroczny zwycięzca – Damian Pasternak z ZSZ w Pińczowie - zachował palmę pierwszeństwa. Na drugim miejscu uplasował się  Kamil Musiał z ZSCKR w Chrobrzu (gm. Złota), trzeci był Szymon Oleksy z LO w Pińczowie.
Laureaci wezmą udział w wojewódzkim etapie OTWP w Kielcach, który odbędzie się w maju.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i cenne wydawnictwa, zaś uczniowie, którzy wywalczyli podium uhonorowani zostali także atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Dyplomy i upominki przekazano w trakcie posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie. Gratulacji nie szczędził prezes Zbigniew Kierkowski, komendant powiatowy PSP st. bryg. Władysław Węgrzynowicz, st. kpt. Piotr Wieniecki oraz prezesi i komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu.   
Specjalne podziękowania za pracę z młodzieżą otrzymali także szkolni opiekunowie uczestników turnieju.
76 w.