Zbigniew Kierkowski ponownie wybrany na prezesa Powiatowego Związku OSP

24 listopada 2016 r. w Pińczowie odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego ZOS RP woj. świętokrzyskiego. Obrady Zjazdu poprzedziła uroczysta Msza Święta z udziałem delegatów i zaproszonych gości, którą celebrowali: kapelan powiatowy ksiądz dziekan Jan Staworzyński oraz dziekan Działoszyc ksiądz Stefan Świderski.Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres kadencji 2011-2016 przedstawił prezes ustępującego Zarządu, zarazem starosta pińczowski druh Zbigniew Kierkowski. Tradycje ochotniczego strażactwa w powiecie pińczowskim sięgają roku 1882. W tym też roku powstała w Pińczowie OSP. Jest ona rówieśnicą czasopisma „Strażak”.
Orkiestra strażacka w Pińczowie powstała w roku 1902. Mówiąc
o strażackich tradycjach Pińczowa i Powiatu Pińczowskiego wspomnieć należy, iż w roku 1924 przybył do Pińczowa ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Stanisław Wojciechowski i wręczył sztandar dla stacjonującego
w Pińczowie II Pułku Legionów. Z tej okazji miał miejsce w Pińczowie Dzielnicowy Zjazd Strażacki.
W okresie ostatniej kadencji na teren powiatu pińczowskiego pozyskano samochody strażackie: 1 ciężki; 4 średnie i 5 lekkich.
Przygotowano i spawnie przeprowadzono uroczystość poświęcenia
i przekazania sztandaru dla ZOP (18.10.2014). Każdego roku ZOP organizował Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze: OSP, KDP i MDP. Trzeba też odnotować, że w trakcie zawodów powiatowych OSP Sudół w roku 2015 w ćwiczeniach bojowych uzyskała doskonały czas (35,2 sek). W każdym roku minionej kadencji organizowano powiatowe eliminacje OTWP. W roku 2015 Bartłomiej Dąbek, uczeń miejscowego Liceum Ogólnoksztalcącego im. H. Kołłątaja zajął II miejsce w eliminacjach wojewódzkich i był finalistą eliminacji centralnych.
Aktualnie w powiecie pińczowskim działa: 62 OSP, 6 KDP, 21 MDP. Na terenie powiatu działają dwie strażackie orkiestry dęte (Pińczów, Dzierążnia), dwa chóry strażackie oraz dwa strażackie zespoły kolędnicze.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Wiesław Opoka, pozytywnie ocenił działalność Zarządu Oddziału Powiatowego i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który po kilku głosach dyskusji został przyjęty. Zjazd wybrał nowe władze ZOSP RP w powiecie pińczowskim. Zarząd ZOP liczy 20 członków, w tym 1 druhnę, 3 członków komisji rewizyjnej oddziału powiatowego . Prezydium oddziału powiatowego liczy 7 członków. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został ponownie Starosta Pińczowski druh Zbigniew Kierkowski. Wiceprezesami zostali druhna Mirosława Wiśniewska, druh Leopold Kosiński i druh Ryszard Sobieraj. Na sekretarza wybrano ponownie Marka Długosza, a skarbnikiem został Józef Ostrowski, natomiast członkiem Prezydium – druh Mirosław Walasek. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jarosław Wleciał, zastępcą przewodniczącego - Krzysztof Słonina, a sekretarzem Edward Helak. Delegatami na Zjazd Wojewódzki wybrano druhów: Włodzimierza Baduraka, Marka Długosza, Zdzisława Leksa, Tadeusza Sułka, w tym trzech przedstawicieli do ZOW.
Obrady zjazdu sprawnie poprowadził druh Marek Długosz, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach i sekretarz ZOP w Pińczowie.
W Zjeździe uczestniczyli: Wiceprzewodniczący GKR – druh Kazimierz Wroński, Wiceprzewodniczący GSH – druh Marian Tworek, Przewodniczący Rady Powiatu - Ireneusz Gołuszka, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW w Kielcach – druh Ryszard Januszek, Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie st.kpt. Grzegorz Karwat i komendant Powiatowy policji Piotr Węgliński.
Zjazd podsumował i zakończył prezes ZOP druh Zbigniew Kierkowski, który podziękował delegatom i gościom za udział w obradach i zaprosił na strażacki poczęstunek.

 
Źródło/Zdjęcia: www.pinczow.pl